Prawo karne

 Świadczona pomoc w zakresie prawa karnego obejmuje przede wszystkim:

Świadczona pomoc obejmuje:

Oferta usługi z zakresu prawa karnego jest skierowana do każdego, kto wymaga fachowej pomocy, niezależnie od tego, czy klientem jest osoba fizyczna czy przedsiębiorca. Z uwagi na specyfikę postępowania karnego, w sprawach niecierpiących zwłoki i wymagających natychmiastowej reakcji, telefon komórkowy adwokata jest co do zasady aktywny 24 godziny na dobę.